Wij geloven in nieuwe verbindingen. Waarvoor ben je - als mens, als bedrijf - op aard? Wat is je toegevoegde waarde en hoe maak je deze in een snel veranderende en onvoorspelbare wereld waar? bekijk hoe we jou kunnen helpen

Wij brengen doorbraken

Veranderen is onze core business. Tegelijkertijd is het een containerbegrip met meerdere betekenissen: het bestaande beter maken, of iets nieuws creëren. Wij zijn van de tweede soort.

Iets nieuws creëren vraagt om doorbraken. Het was Henry Ford die eens zei: “Als ik mensen had gevraagd wat ze zouden willen hebben, dan zouden ze hebben geroepen: een sneller paard!”

Vernieuwing vraagt dus om moed. Moed om het oude, bekende en vertrouwde los te laten. Het vraagt om durven werken vanuit een visie, een geloof en vanuit een vertrouwen in potentieel. In iets wat nog geen vorm heeft.

FlowCreations is opgericht door Kim Castenmiller (1975) vanuit de visie dat vernieuwing geen luxe maar een noodzaak is. Veel bedrijven en instellingen leven nog voort op oude macht structuren waarbinnen mensen opereren op basis van automatismen en onbewustheid. De verbinding met waarom we de dingen doen die we doen, de verbinding met onszelf, en de verbinding met elkaar is kwijt.

FlowCreations geeft vorm aan vernieuwing door nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

Lees meer

Nieuwe verbindingen

Wij spreken het potentieel van mensen aan door mensen terug te brengen bij hun oorspronkelijkheid, nieuwe energie aan te maken en ze te helpen dit om te zetten in een constructieve bijdrage aan het gemeenschappelijk doel.

In onze aanpak hebben we aandacht voor de mens én de omgeving waarin deze opereert. De werkelijkheid zoals deze ervaren wordt en de papieren werkelijkheid in de organisatie lopen vaak niet meer synchroon. Deze twee werkelijkheden laten we weer op elkaar aansluiten door aan de ene kant de mens zijn gevoel van autonomie terug te geven en aan de andere kant ruimte te creëren in het organisatiesysteem door deze ook aan de harde kant te veranderen.

Zo bouwen we geen luchtkastelen maar krijgt de vernieuwing het nodige fundament.

Lees meer

Support voor vernieuwers

FlowCreations geeft vorm aan vernieuwing op 3 manieren:
1

Als partner voor directies en managers mét visie die voorop durven lopen. Die het potentieel van mensen willen benutten om zo bedrijven te creëren die ertoe doen. Met onze maatwerktrajecten krijgt de visie een fundament en wordt deze realiteit.

2

In opdracht van HR- en verandermanagers die een bewustzijnsverandering op gang willen brengen. Wij creëren beweging én verbinding door automatismen en onbewustheid te doorbreken. Met onze veranderprogramma’s worden oude macht structuren en hokjesgeest ingeruild voor wendbaarheid.

3

Inspiratie en support voor vernieuwers door 1-op-1 begeleiding, door het versterken van nieuwe netwerken en samenwerkingsvormen met organisatie-overstijgende programma’s en door te publiceren. Zo sta je er als vernieuwer niet alleen voor en bieden we nét die steun die nodig is op cruciale momenten om vernieuwing in de praktijk te brengen.

FlowCreations kijkt per opdracht welk team nodig en welke kwaliteiten moeten worden verenigd om de opdracht tot een succes te brengen. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk met de organisatie wordt samengewerkt. FlowCreations werkt ook binnen bedrijven aan opdrachten op interim basis en bouwt zo van binnenuit de organisatie aan vernieuwing.

Voor wie

FlowCreations is actief in de zorg, het onderwijs, het MKB, de overheid, het sociaal domein en de dienstverlening. De gemene deler is dat we keer op keer worden ingeschakeld door die ene witte raaf die de moed heeft voorop te gaan in de vernieuwing.

Kim Castenmiller

FlowCreations is opgericht door Kim Castenmiller vanuit de visie dat we op een kruispunt staan: doorgaan op de oude weg, of een nieuwe weg inslaan.

Veranderen binnen het huidige systeem biedt slechts een doodlopend spoor. De industrialisering van de afgelopen 150 jaar heeft ons welvaart gebracht. De crisis heeft ons laten zien dat deze tijd vraagt om iets anders.

Kim is opgeleid tot organisatiepsycholoog en heeft 20 jaar ervaring in het initiëren en begeleiden van vernieuwing. Na een loopbaan als organisatieadviseur en HR manager bij ABN Amro, zette Kim in 2007 de stap naar het ondernemerschap. Met FlowCreations richt Kim zich sinds 2014 op het vrijmaken en benutten van het potentieel van mensen zodat er een vernieuwde balans kan ontstaan tussen welvaart en welzijn.

Ik geloof dat deze tijd vraagt om ruimte voor menselijk potentieel. Het is mijn missie mensen en bedrijven op het goede spoor te zetten, zodat zij tot hun recht kunnen komen. Ik wil zo bijdragen aan een wereld waarin we kunnen werken en leven vanuit hart en ziel.

Geef je organisatie toekomst

Gepubliceerd 2012

Business as usual werkt niet meer. Bekende recepten verliezen hun kracht. De toekomst laat zich niet langer voorspellen. Organisaties staan voor de uitdaging een nieuwe toekomst te creëren. Door ruimte te geven aan mensen. Maar hoe doe je dat? Daarop geven Kim Castenmiller en Dirk Anton van Mulligen een antwoord.

Bekijken Bestellen

Generatie Y: aan het werk

Gepubliceerd 2009

Generatie Y herinnert ons aan menselijke behoeften als zingeving, groei, zelfverwezenlijking, liefde en erkenning. Behoeften die we allemaal hebben. In dit boek zet Kim Castenmiller Generatie Y neer als een uiting van de huidige tijdgeest en onderstreept hiermee de noodzaak voor vernieuwing van organisaties. Te beginnen met HR.

Bekijken Bestellen

Contact

Voor meer informatie over FlowCreations of het plannen van een vrijblijvende intake, neem je contact op met Kim.